LSS rút toàn bộ vốn khỏi Giấy Lam Sơn

BizLIVE - Mía đường Lam Sơn đã thu hồi hơn 68% cổ phần đầu tư tại Công ty cổ phần Giấy Lam Sơn, tương đương với 6,96 tỷ đồng.

Quý 3 vừa qua, riêng Công ty mẹ LSS đạt 265,5 tỷ đồng doanh thu thuần và 6,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS) đã báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán nhà nước việc thu hồi vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hóa.

Theo báo cáo, LSS đã thu hồi toàn bộ số vốn đầu tư tại công ty cổ phần Giấy Lam Sơn, số vốn này rơi vào 6,96 tỷ đồng, chiếm 68,18% vốn điều lệ Giấy Lam Sơn. Sau khi thu hồi toàn bộ số vốn đầu tư, LSS không còn chiếm cổ phần tại Giấy Lam Sơn.

Công ty cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hóa có vốn điều lệ 10,23 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh chính là sản xuất kinh doanh sản phẩm giấy các loại, kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, nguyên liệu, vật liệu hóa chất.

Mới đây, Hội đồng quản trị LSS đã quyết định giảm chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế từ 75 tỷ đồng xuống còn 50 tỷ đồng, giảm hơn 33% so với kế hoạch. Lý giải cho việc này, ông Lê Văn Tam, Chủ tịch HĐQT cho hay: Nguyên nhân là do giá đường giảm khá mạnh so với năm ngoái, cũng như tình hình tiêu thụ đường không thuận lợi.

Để giảm thiểu rủi ro hoạt động trong bối cảnh ngành mía đường nói riêng và kinh tế vĩ mô nói chung còn nhiều khó khăn, LSS đang tái cấu trúc theo hướng chỉ tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi là mía đường và cồn, đồng thời tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng các dự án ngoài ngành nghề chính.

Quý 3 vừa qua, riêng Công ty mẹ LSS đạt 265,5 tỷ đồng doanh thu thuần và 6,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Lũy kế 9 tháng, Công ty mẹ lãi 31,8 tỷ đồng bằng 45,6% so với 9 tháng năm 2012.