LSS chưa thoái hết vốn tại VFMVF4

CTCP Mía đường Lam Sơn (HOSE: LSS) chỉ bán được 860,000 ccq của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (HOSE: VFMVF4) trong tổng 1.36 triệu cp đăng ký từ ngày 15/12/2012 đến 15/01/2013 do biến động giá trên thị trường không đạt được kỳ vọng.

Sau giao dịch, Công ty còn nắm 500,000 ccq VFMVF4, giảm tỷ lệ từ 1.69% xuống còn 0.62%.

Hiện, ông Lê Trung Thành là con trai ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT CTCP Mía đường Lam Sơn, là đại diện Ban đại diện quỹ VFMVF4. Hiện ông Lê Trung Thành đang nắm giữ 1.36 triệu ccq, tương đương 1.69% tỷ lệ sở hữu.