LS Phạm Hồng Hải và những biến cố làm nên danh tiếng

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Khi Pháp lệnh Luật sư năm 2001 có hiệu lực, PGS - TS Phạm Hồng Hải đứng trước sự lựa chọn nghiệt ngã giữa hai công việc mà ông cùng yêu thích: Nghiên cứu khoa học với chức danh Trưởng phòng tại Viện Nhà nước và Pháp luật hay làm LS. Như một định mệnh, ông quyết định xin về hưu để làm LS chuyên nghiệp. Sợ bị vợ ngăn cản, ông đã phải giấu vợ viết đơn xin nghỉ hưu. Và, kết quả của sự lựa chọn nghiệt ngã ấy là sự ra đời của Văn phòng LS Phạm Hồng Hải và cộng sự.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/nguoinoitieng/2009/2/108742.cand