Lotus Networks đạt chứng nhận "Doanh nghiệp uy tín – chất lượng 2007"

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Giữa tháng 12/2007, công ty cổ phần Công Nghệ Mạng Hoa Sen đã được Mạng Doanh Nghiệp Việt Nam đánh giá và chứng nhận là doanh nghiệp uy tín – chất lượng năm 2007.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8679&t=pcolarticle