Lớp đào tạo CNTT và du học Hàn Quốc miễn phí của SK Telecom

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) Việt Nam đang trở thành điểm đầu tư hấp dẫn đối với các tập đoàn công nghệ thông tin (CNTT) lớn của nước ngoài, vì thế nhu cầu nhân sự CNTT luôn ở mức cao, đặc biệt là các vị trí quan trọng. Hiện nay, mặc dù các trung tâm đào tạo ngắn hạn về CNTT được mở ra ngày càng nhiều, lượng sinh viên tốt nghiệp trên cả nước cũng rất lớn nhưng vẫn không đủ bù vào lỗ hổng nguồn nhân lực.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/CNTT/2008/5/23/240399.tno