Lớp bồi dưỡng nhà văn trẻ TPHCM

    Gốc

    Hội nhà văn TPHCM tổ chức lớp bồi dưỡng các nhà văn trẻ TPHCm tại Hòn Đá Bạc, tỉnh Cà Mau, từ ngày 22 đến 29-4

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/221927.asp