Long trọng kỷ niệm 75 năm lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân

Sáng 9-1, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng Hậu cần- Kỹ thuật CAND (25-1-1948 - 25-1-2023). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, phát biểu tại chương trình kỷ niệm. Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì chương trình kỷ niệm. Chương trình kỷ niệm được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Đà Nẵng, Đại tá Trần Đình Liên- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì.

Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt Đội danh dự Công an nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt Đội danh dự Công an nhân dân Việt Nam.

Chủ động nguồn lực phục vụ công tác chiến đấu

Diễn văn do Thiếu tướng Lê Văn Tuyến- Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tại chương trình kỷ niệm khẳng định, ngay từ những ngày đầu được thành lập, vượt lên mọi khó khăn, trong điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật thiếu thốn, các đơn vị làm công tác hậu cần - kỹ thuật đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, đoàn kết; chủ động sáng tạo, linh hoạt các biện pháp, nêu cao tinh thần tự cường, tự chủ, tự túc với phương châm hậu cần tại chỗ, sản xuất và tự tìm nguồn bảo đảm yêu cầu sinh hoạt, công tác, chiến đấu của cán bộ chiến sĩ (CBCS). Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ và thống nhất đất nước, tổ chức lực lượng làm công tác hậu cần- kỹ thuật Công an nhân dân (CAND) đã từng bước được kiện toàn, đội ngũ cán bộ được bổ sung, tăng cường; chủ động nghiên cứu, tiếp thu khoa học công nghệ, sáng tạo, linh hoạt thực hiện nhiều biện pháp để có vũ khí, đạn dược và các trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác, chiến đấu; góp phần cùng toàn quốc, toàn dân thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật đã chủ động tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần - kỹ thuật; triển khai thực hiện nhiều đề án, dự án để củng cố, tăng cường tiềm lực hậu cần - kỹ thuật; đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND; tập trung tham mưu chỉ đạo công tác hậu cần - kỹ thuật thống nhất, xuyên suốt từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương; xây dựng và triển khai các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển hậu cần - kỹ thuật; đảm bảo công tác quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ, theo đúng các quy định của Nhà nước và Bộ Công an; tập trung triển khai thực hiện nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ bản; chủ động tranh thủ các nguồn lực để đầu tư trang bị các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác, chiến đấu ngày càng được quan tâm đầu tư, đáp ứng kịp thời. Công tác chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh cho CBCS và thân nhân từng bước được cải thiện. Lực lượng y tế Công an đã tích cực tham gia phòng, chống và điều trị hiệu quả các loại dịch bệnh…

Ghi nhận thành tích xuất sắc lực lượng Hậu cần- Kỹ thuật CAND trong phục vụ chiến đấu, dịp này Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 17 tập thể, cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 8 tập thể, cá nhân; Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 70 tập thể, cá nhân.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Không ngừng đổi mới cách nghĩ cách làm

Tại chương trình kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc. Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hậu cần- kỹ thuật.

Phát biểu tại chương trình kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến, hy sinh của các thế hệ CBCS lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND trong 75 năm qua.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lực lượng Hậu cần- Kỹ thuật CAND phải đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, có tầm nhìn xa, sáng tạo; phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nhanh chóng chuyển từ phương thức thụ động cấp phát sang chủ động, đi trước một bước, chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật cần thiết phục vụ toàn diện công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Tập trung quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định, hướng dẫn về công tác hậu cần - kỹ thuật của Bộ Công an. Chú trọng công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách lớn về công tác hậu cần - kỹ thuật CAND; đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần trong tình hình mới.

Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển tiềm lực hậu cần - kỹ thuật CAND; đảm bảo nguồn lực hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ nguồn lực cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và xây dựng lực lượng CAND; hoàn thiện cơ sở pháp lý, tiêu chuẩn, định mức, quy trình đảm bảo vật chất hậu cần, trang bị theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; phát triển nguồn nhân lực hậu cần - kỹ thuật chất lượng cao, nhất là các chuyên gia, nhà quản trị giỏi, có tầm nhìn, trí tuệ, khả năng đi trước, đón đầu; có cơ chế khuyến khích, khơi dậy tinh thần cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tạo động lực để CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Các đại biểu dự Chương trình kỷ niệm tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại chương trình kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, CBCS lực lượng CAND; Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với lực lượng CAND; ghi nhận và cảm ơn các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để CBCS lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, lực lượng CAND sẽ tiếp thu nghiêm túc và tổ chức thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại chương trình kỷ niệm; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

CAND- M.V

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/long-trong-ky-niem-75-nam-luc-luong-hau-can-ky-thuat-cong-an-nhan-dan-post272083.html