Lòng tin, sức mạnh lớn nhất

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Bản tính người Việt, nhìn từ số đông, vốn không thích chuyện kiện tụng. Bản tính ấy nặng từ thời trước, đến giờ vẫn nặng. Ví dụ dễ thấy nhất là hiện tại vẫn ít ai muốn cách “dàn xếp” bằng tòa.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/178127