Lóng Sập - xập xệ những mảnh đời

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sự mệt nhọc và nỗi buồn vô cớ lại càng khó cải thiện hơn khi chúng tôi tìm vào bản Pha Nhên (xã Lóng Sập – Mộc Châu).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=55186