Lóng ngóng làm đổ liền một lúc 4 tivi trong cửa hàng

Thanh niên người Anh đi vào một cửa hàng điện tử ở St Austell rồi lóng ngóng làm đổ vỡ liền một lúc 4 tivi đang trưng bày ở đây.

Video: Lóng ngóng làm đổ liền một lúc 4 tivi trong cửa hàng: