Long Hậu sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào cuối tháng 4

CTCP Long Hậu (HoSE: LHG) vừa thông báo dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 vào ngày 25/4 tại trụ sở công ty thuộc ấp 3 xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

KCN Long Hậu: Ảnh: Long Hậu

KCN Long Hậu: Ảnh: Long Hậu

Cuộc họp lần này diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh năm 2023 của công ty đi lùi khi lũy kế cả năm, Long Hậu ghi nhận 398,8 tỷ đồng doanh thu đạt, giảm 37,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 166,4 tỷ đồng, giảm 17,7% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, Long Hậu đặt kế hoạch doanh thu khoảng 902 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 127 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2023, Long Hậu đã hoàn thành 43% kế hoạch doanh thu và vượt 30% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Long Hậu tăng thêm 65,8 tỷ đồng so với đầu năm lên 3.055 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là 2.155 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, tiền và các khoản tương đương tiền là 244 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn là 946 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp trong năm 2023 ghi nhận 647 tỷ đồng, chiếm 21,2% tổng tài sản, bất động sản đầu tư ghi nhận 467 tỷ đồng, chiếm 15,3% tổng tài sản.

Tổng nợ phải trả của Long Hậu tăng thêm 4 tỷ đồng, ở mức 1.460 tỷ đồng với 865 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 595 tỷ đồng nợ dài hạn. Đáng chú ý chi phí phải trả ngắn hạn chiếm 43% tổng nợ vay với 640 tỷ đồng.

Về hoạt động doanh nghiệp, trong năm vừa qua, LHG đã thu hút thành công 20 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, trong đó có 8 dự án khách hàng hiện hữu mở rộng và 12 dự án đầu tư mới. Trong 20 dự án có khoảng 60% dự án thuê nhà xưởng xây sẵn.

Công ty tiếp tục mở rộng thêm 90 ha quỹ đất ngay tại khu công nghiệp Long Hậu hiện hữu và dự kiến mở rộng thêm 150 ha về phía Cảng quốc tế Long An, bên cạnh đó, tiếp tục phát triển bất động sản công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Long với khu công nghiệp An Định (huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long) quy mô 200 ha.

Vào tháng 10 Long Hậu đã giải thể CTCP Dịch vụ Khu công nghiệp Long Hậu do đơn vị không còn nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh. Đơn vị này hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động, môi giới việc làm, hành chính văn phòng, khám chữa bệnh, sản xuất kinh doanh nước sạch, xử lý nước thải, kinh doanh xăng dầu và được thành lập ngày 3/7/2018.

Thảo Ngân

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/long-hau-se-to-chuc-dhdcd-thuong-nien-2024-vao-cuoi-thang-4-post31958.html