Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống vào chương trình giảng dạy phổ thông

Ngày 4-3, Bộ GD-ĐT cho biết: sau 9 tháng triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các tỉnh, thành phố đã đầu tư, xây dựng và cải tạo công trình vệ sinh trong trường học đạt 50%-80%.