Lồng ghép bình đẳng giới trong an sinh xã hội

Phụ nữ cũng có xu hướng chịu đựng nhiều hơn từ việc thiếu cân bằng cuộc sống công việc, có thể dẫn đến căng thẳng gia tăng và các khuyết tật liên quan, ảnh hưởng đến sự tham gia thị trường lao động và tiếp cận với an sinh xã hội (ASXH).

Sự bất bình đẳng trong suốt cuộc đời đã được xác định là một trong 10 thách thức toàn cầu về ASXH. Nó ảnh hưởng đến việc tiếp cận với ASXH của bất kỳ ai, trong đó, phụ nữ đặc biệt bị ảnh hưởng bởi những bất bình đẳng này.

Ảnh minh họa

Theo Hiệp hội ASXH Quốc tế (ISSA), cơ chế tái phân phối có thể được thực hiện trong các hệ thống hưu trí để bù đắp cho thu nhập lâu dài, công việc không được trả lương và chăm sóc phụ nữ; do đó, cần đảm bảo lợi ích đầy đủ cho cả nam và nữ để giảm khoảng cách lương hưu giới.

Trí tuệ nhân tạo, nền tảng và công việc tự do cũng như hợp đồng lao động tạm thời đang cách mạng hóa thế giới công việc, tăng tính linh hoạt có thể giúp phụ nữ tham gia tích cực vào thị trường lao động. Tuy nhiên, nó cũng có thể là một sự suy giảm của các điều kiện làm việc, bao gồm số giờ làm việc, mức lương và lợi ích xã hội.

Do đó, điều quan trọng là các nhà hoạch định chính sách không chỉ đảm bảo khuôn khổ chính sách và ưu đãi cho việc tạo ra công ăn việc làm trong tương lai, mà còn về chất lượng, điều kiện làm việc cũng như việc tiếp cận với ASXH.

ISSA cho rằng, các biện pháp trên thị trường lao động là chìa khóa để cho phép sự tham gia bình đẳng và thù lao của phụ nữ. Điều này có thể bao gồm một tiêu chuẩn thanh toán bằng nhau. Đồng thời, việc phân chia lại vai trò bình đẳng giữa nam và nữ để cân bằng sự nghiệp chuyên nghiệp và đời sống gia đình cũng cần được thúc đẩy.

Thế Vinh