Long An: Xe ben hiên ngang luồn lách, vượt đèn đỏ và quay đầu ở ngã ba

Xe ben mang biển số Long An đã thực hiện việc chuyển làn, lách qua nhiều phương tiện và vượt đèn đỏ, sau đó quay đầu tại ngã ba, mặc dù khu vực này không cho phép thực hiện quay đầu.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/long-an-xe-ben-hien-ngang-luon-lach-vuot-den-do-va-quay-dau-o-nga-ba-post299496.html