Long An: Trên 270 triệu USD xây dựng nhà máy nhiệt điện

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ông Dương Quốc Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết: Công ty cổ phần Điện lực ITA-POWER đang triển khai dự án đầu tư trên 270 triệu USD xây dựng nhà máy nhiệt điện tại đây.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/10/123496