Long An: Trao giấy chứng nhận cho 11 dự án đầu tư

Tại hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2016 tổ chức ngày 17-10, UBND tỉnh Long An đã tiến hành trao giấy chứng nhận đầu tư cho 11 dự án mới tiêu biểu; ký kết ghi nhớ đầu tư với 7 nhà đầu tư và chứng kiến ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa 6 nhà đầu tư

Long An: Trao giấy chứng nhận cho 11 dự án đầu tư - Ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và tặng hoa cho các nhà đầu tư tại hội nghị.

Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, trong những năm qua, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn nhưng trong giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của tỉnh vẫn đạt 11,26%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tương đối nhanh theo hướng công nghiệp hóa với tỷ trọng khu vực I - khu vực II - khu vực III trong cơ cấu GDP đến hết năm 2015 lần lượt là 26,0% - 44,5% - 29,5%. GDP bình quân đầu người đến hết năm 2015 đạt 50,7 triệu đồng. Quy mô giá trị sản xuất công nghiệp ngày càng tăng, năm 2015 đạt 118.386 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu năm 2015 đạt 3,69 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 2.94 tỷ USD. Thu ngân sách nhà nước năm 2015 đạt gần 8.000 tỷ đồng.

Về đầu tư trong nước, đến nay trên địa bàn tỉnh Long An có gần 7.900 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 189.000 tỷ đồng và có 1.259 dự án đầu tư trong nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký 139.845 tỷ đồng.

Về đầu tư nước ngoài, hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng hiệu quả, hiện có 772 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 5,1 tỷ USD của 37 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đầu tư trực tiếp vào Long An, các dự án tập trung chủ yếu trong các khu, cụm công nghiệp ở các huyện kinh tế trọng điểm của tỉnh như Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, thành phố Tân An. Ngành nghề đầu tư là sản xuất điện tử, cơ khí, công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, công nghiệp dệt may, da giày, nhựa, vật liệu xây dựng…

Tuy đã đạt được những kết quả như trên nhưng theo ông Trần Văn Cần, nhìn chung tỉnh Long An vẫn chưa khai thác hết tìm năng, thế mạnh của mình. Để định hướng phát triển trong giai đoạn phát triển mới, Long An đã lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo định hướng của quy hoạch, phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Long An cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp; GDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt khoảng 80-85 triệu đồng/người/năm (khoảng 3.800 USD); tỷ trọng các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ trong cơ cấu GDP tương ứng chiếm 15%, 45%, 40%.

Trong thời gian tới, để tiếp tục cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, góp phần thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, lãnh đạo tỉnh Long An cho biết, tỉnh xác định tập trung thực hiện 4 nhóm giải pháp gồm: Thực hiện các giải pháp duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh hằng năm ở nhóm tốt trở lên, nhằm tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư, sản xuất kinh doanh; tiếp tục rà soát các dự án trên địa bàn tỉnh, có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nhất là về giải phóng mặt bằng, định kỳ làm việc với các doanh nghiệp để động viên, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; tiếp tục tập trung đầu tư hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là về giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc để phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp, đảm bảo khi các dự án đầu tư vào tỉnh sẽ có đầy đủ điều kiện để vận hành hiệu quả; hỗ trợ cung cấp thông tin, cập nhật, phổ biến đến nhà đầu tư qua văn bản pháp luật, phương tiện thông tin đại chúng.

Nguyễn Huế