Long An: Thi công trước, hoàn chỉnh thủ tục chỉ định thầu sau

Hai dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDAĐTXD) huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An làm chủ đầu tư bị phát hiện có nhiều sai sót trong quá trình đấu thầu và triển khai đầu tư xây dựng. Đáng chú ý, một trong 2 dự án đã được cho phép thi công khi các thủ tục đấu thầu chưa được hoàn thành.

Long An: Thi công trước, hoàn chỉnh thủ tục chỉ định thầu sau - Ảnh 1

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Phớt lờ quy định về đấu thầu

Hai dự án gắn liền với nhiều sai sót nói trên là Dự án Trường Tiểu học Bình Hòa Đông và Dự án Đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước ấp Gò Dồ, xã Bình Hòa Tây. Kết quả thanh tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Long An cho thấy, hạn chế chung và lớn nhất đối với 2 công trình trên chính là chủ đầu tư không thẩm định kế hoạch đấu thầu trước khi phê duyệt đối với các gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu của chủ đầu tư như gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (KTKT), tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán.

Cụ thể, đối với Dự án Trường Tiểu học Bình Hòa Đông, chủ đầu tư đã không lập đề cương khảo sát lập báo cáo KTKT, phê duyệt dự toán khảo sát sau khi có quyết định phê duyệt báo cáo KTKT. Đáng nói hơn, Gói thầu Thi công xây dựng Trường Tiểu học Bình Hòa Đông được UBND huyện Mộc Hóa phê duyệt chỉ định thầu thi công khi chưa thực hiện các bước thủ tục lựa chọn nhà thầu. Điều này theo Thanh tra Sở KH&ĐT tỉnh Long An là chưa thực hiện đúng quy trình chỉ định thầu, vì gói thầu này không thuộc trường hợp bất khả kháng do thiên tai, địch họa cần chỉ định thầu để khắc phục ngay.

Trong quá trình thanh tra, cơ quan chức năng còn phát hiện hồ sơ yêu cầu Gói thầu Thi công xây dựng Trường Tiểu học Bình Hòa Đông yêu cầu nhà thầu phải có xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế. Tuy nhiên, trong hồ sơ đề xuất của Doanh nghiệp Tư nhân Hoài Phong - nhà thầu được chỉ định thầu thực hiện Gói thầu - đã phớt lờ việc đính kèm xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế. Vậy mà, không hiểu vì động cơ gì, chủ đầu tư không đề nghị nhà thầu bổ sung hồ sơ để chứng minh, lại còn đánh giá nhà thầu đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm và đánh giá các bước tiếp theo?

Còn tại Dự án Đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước ấp Gò Dồ, xã Bình Hòa Tây, hồ sơ quyết toán có nhiều sai sót khi nhiều thiết bị có giá thực tế quyết toán thấp hơn so với giá ghi trong hồ sơ quyết toán nhưng không được giải thích nguyên nhân chênh lệch.

Vai trò của những đơn vị trong cuộc ở đâu?

Thông qua việc “chỉ tên” cụ thể những sai sót, Đoàn Thanh tra cho rằng, UBND huyện Mộc Hóa phải chấn chỉnh công tác đấu thầu, đặc biệt đối với chủ trương cho chỉ định thầu thi công trước, hoàn chỉnh thủ tục sau đối với gói thầu không thuộc trường hợp bất khả kháng. BQLDAĐTXD huyện Mộc Hóa phải chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình được giao nhiệm vụ chủ đầu tư quản lý dự án công trình, chấn chỉnh công tác đấu thầu.

Bên cạnh đó, Ban BQLDAĐTXD huyện Mộc Hóa phải chịu trách nhiệm thẩm định kế hoạch đấu thầu trước khi phê duyệt đối với các gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu của chủ đầu tư như gói thầu tư vấn lập báo cáo KTKT, tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán.

Dự án Trường Tiểu học Bình Hòa Đông và Dự án Đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước ấp Gò Dồ, xã Bình Hòa Tây đều được UBND huyện Mộc Hóa phê duyệt báo cáo KTKT năm 2013. Triển khai trong 2 năm 2014 và 2015, đến thời điểm này cả hai dự án đều đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ngô Ngãi