Long An phê duyệt 2 khoản viện trợ dự án 'Bảo trợ giáo dục' do tổ chức CNCF tài trợ

UBND tỉnh Long An vừa có quyết định phê duyệt 2 khoản viện trợ dự án 'Bảo trợ giáo dục' do tổ chức Christina Noble Children's Foundation (CNCF) Văn phòng tại TP.HCM tài trợ.

Khoản viện trợ dự án hướng mục tiêu: Giúp các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đi học, góp phần cùng địa phương thực hiện công tác chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng vốn của 2 khoản viện trợ không hoàn lại là 5.040.000.000 đồng (huyện Châu Thành 3.960.000.000 đồng và huyện Thạnh Hóa 1.080.000.000 đồng).

Đối tượng thụ hưởng: Các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã Long Trì, An Lục Long, Thuận Mỹ, Thanh Vĩnh Đông (huyện Châu Thành) và xã Tân Đông (huyện Thạnh Hóa).

Tổ chức Christina Noble Children’s Foundation trao học bổng cho học sinh tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành

Tổ chức Christina Noble Children’s Foundation trao học bổng cho học sinh tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành

UBND tỉnh giao UBND huyện Châu Thành, huyện Thạnh Hóa chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện dự án nêu trên theo văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 493/BC-SKHĐT, ngày 22/4/2024 và số 610/BC-SKHĐT, ngày 23/5/2024, Nghị định số 80/2020/NĐ-CP, ngày 08/7/2020 của Chính phủ./.

Đức Tâm

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/long-an-phe-duyet-2-khoan-vien-tro-du-an-bao-tro-giao-duc-do-to-chuc-cncf-tai-tro-a177949.html