Long An: Nông dân sản xuất giỏi giúp các xã sớm đạt tiêu chí nông thôn mới

Năm 2016, toàn huyện có 15.484 hộ đăng ký nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi.Qua bình xét có 9.300 hộ được công nhận nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi các cấp, đạt 60%.

Để có được kết quả này, hàng năm, các cấp Hội Nông dân trong huyện chủ động phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, tham quan học tập kinh nghiệm và xây dựng nhiều mô hình trình diễn cây, con giống mới.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân còn tạo mọi điều kiện để nông dân tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư phát triển sản xuất.

Trong năm qua, các cấp Hội hỗ trợ cho 3.180 hộ vay với tổng dư nợ gần 50 tỉ đồng.

Điều đáng nói là phong trào nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi không chỉ góp phần làm đổi thay bộ mặt nông thôn mà giúp các xã sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

L.A.

Từ khóa

nông thôn mới long an