Long An: Người dân lo lắng vì dự án sân golf

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Khoảng 500 hộ phải di dời nhưng có trên 60%-70% hộ không muốn rời bỏ ruộng, vườn bởi nhà cửa đã xây dựng kiên cố, ổn định. Người dân còn cho biết, nhà nước cứ “hăm” đền bù giải tỏa kiểu này, cả năm nay không ai dám chăn nuôi, trồng trọt gì hết, nhà dột cũng không dám sửa chữa.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2008/6/154741