Long An đưa thủ tục hành chính của 6 Sở về Trung tâm phục vụ hành chính công

Ngày 14/10, UBND tỉnh Long An đã khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công là nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của 6 Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ.

Long An đưa thủ tục hành chính của 6 Sở về Trung tâm phục vụ hành chính công - Ảnh 1

Từ nay, người dân và doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết một hoặc nhiều thủ tục hành chính, tổ chức, cá nhân chỉ đến một cơ quan duy nhất là Trung tâm Phục vụ hành chính công để nộp và nhận kết quả.

Đây cũng là cơ quan duy nhất liên hệ với tổ chức, cá nhân trong suốt quá trình giải quyết thủ tục hành chính (từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả), tổ chức, cá nhân không phải đi lại nhiều nơi để liên hệ thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị.

Việc này sẽ giảm tối đa về chi phí, thời gian đi lại cho tổ chức, cá nhân; phần mềm một cửa điện tử đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 nên khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm, người dân và doanh nghiệp có thể lựa chọn tự đăng ký trực tuyến trên phần mềm một cách đơn giản và dễ dàng không phải chờ đợi cán bộ của Trung tâm đăng ký theo số thứ tự, mất nhiều thời gian.

Đối với hồ sơ có phiếu hẹn, phần mềm tự động cập nhật và thông báo kết quả giải quyết hồ sơ hành chính đến người dân và doanh nghiệp thông qua dịch vụ gửi tin nhắn SMS, thư điện tử; người dân và doanh nghiệp có thể lựa chọn phương thức nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm hoặc qua dịch vụ bưu chính,…

“Người dân và doanh nghiệp khi yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm, có thể lựa chọn đánh giá mức độ hài lòng đối với tinh thần, thái độ phục của cán bộ và thủ tục hành chính thông qua trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ: http://hcc.longan.gov.vn/ hoặc máy tính bảng đặt tại quầy tiếp nhận, việc đánh giá này được xếp hạng, công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Trung tâm. Chúng tôi cam kết sẽ phục vụ dân thật tốt”, một lãnh đạo Trung tâm cho biết.

Đây là Trung tâm thứ 2 của cả ĐBSCL (Đồng Tháp vừa khai trương đầu tháng 10) và là trung tâm thứ 6 của cả nước.