Long An đề xuất miễn tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Yến

Đa số đại biểu dự cuộc họp do Ủy ban MTTQ tỉnh Long An tổ chức, đồng ý đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội của bà Yến.

Sáng 17/4, Ủy ban MTTQ tỉnh Long An đã tổ chức cuộc họp với hơn 70 đại biểu các đoàn thể, ban, ngành và 4 huyện liên quan để thảo luận và bỏ phiếu về trường hợp đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, thuộc đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh này.

Tại cuộc họp, đa số đại biểu đồng ý đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội của bà Yến. Ủy ban MTTQ tỉnh Long An cho biết sẽ sớm gửi kết quả bỏ phiếu này đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam