Long An công bố tình huống thiên tai xâm nhập mặn

Ngày 17/4, UBND tỉnh Long An đã công bố tình huống thiên tai xâm nhập mặn thuộc rủi ro thiên tai cấp độ 4, trên địa bàn toàn tỉnh.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/long-an-cong-bo-tinh-huong-thien-tai-xam-nhap-man-117763.htm