Long An: 13 nhà thầu vi phạm hợp đồng

UBND tỉnh Long An vừa có văn bản gởi đến nhà đầu tư cảnh báo về vi phạm hợp đồng, chủ yếu là trễ tiến độ thi công.