London - thành phố hấp dẫn đầu tư nhất Châu Âu

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) - Theo báo cáo "Sự tăng trưởng kinh tế Châu Âu" cho thấy, London lại một lần nữa trong năm nay trở thành thành phố Châu Âu hấp dẫn đầu tư nước ngoài nhất.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/29574/default.aspx