Lõm sọ vì sàm sỡ gái có chồng

    Báo Công An Nhân Dân
    4 đăng lạiGốc

    Thấy Phước sàm sỡ với vợ mình (nhân viên giác hơi, gội đầu), Hùng liền ra sau lấy cây lau nhà chạy lên đánh vào đầu Phước gây lõm sọ Sàm sỡ em vợ, bị bắt quả tang

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2008/10/101181.cand