Lời xin lỗi

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Trong cuộc sống, có những lỗi lầm sẽ dễ dàng được bỏ qua nếu người ta thật sự ăn năn, hối cải. Cũng có khi, bao nhiêu lời tạ tội vẫn không làm vơi đi nỗi ân hận giày vò... Mới đây, chị Võ Thị Phụng ở Đồng Nai, người mẹ có con bị bảo mẫu hành hạ, khi biết chuyện chỉ biết ôm con vào lòng mà nói: “Mẹ có lỗi với con!”

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/214241.asp