Lời tuyên thệ của tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Sáng 2-4, ông Trần Đại Quang đã tuyên thệ và có lời phát biểu đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: "Tôi xin chân thành cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi Trần Đại Quang - Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, xin tuyên thệ với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nỗ lực làm hết sức mình, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Trong lời phát biểu đầu tiên trước Quốc hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: "Tôi nguyện làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc và kinh nghiệm của các vị Chủ tịch nước tiền nhiệm; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích và an ninh Quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng thời khôi phục đổi mới, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội trên thế giới. Tôi xin chân thành cảm ơn nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các Chủ tịch nước tiền nhiệm đã có đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hết lòng hết sức vì đất nước, vì nhân dân".

Sau lời phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã kính tặng bó hoa tới ông Trương Tấn Sang. "Chúc đồng chí Trương Tấn Sang và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp các mạng của Đảng, của dân tộc".