Lối thoát nào cho các doanh nghiệp nhỏ ?

VIT- “Ảm đạm”, “đóng băng”, “nằm thở” là các từ “đắt” để phản ánh về thực trạng thị trường bất động sản ở Hà Nội hiện nay. Hầu hết các cuộc giao dịch mua bán bất động sản ở giai đoạn này của các doanh nghiệp nhỏ đều có tỷ lệ thành công rất thấp, gần như bằng không”...