Lối thoát cho các doanh nghiệp hay trò lừa siêu hạng?

(CATP) Mặc dù các ngân hàng Việt Nam đang dần phục hồi tính thanh khoản sau thời gian rơi vào tình trạng khan hiếm tiền đồng, thế nhưng việc các doanh nghiệp và người dân có thể tiếp cận nguồn vốn cho vay từ ngân hàng vẫn vô...