Lỗi tại... rượu !

(HNM) - Trời chưa lạnh hẳn mà “phong trào” uống rượu đã có phần khí thế. Liên hoan, bù khú, say sưa quá mức khiến nhiều khi người uống rượu lại bị... rượu đưa đường dắt lối, phạm vào những việc mà pháp luật khó dung tha.