Lối sống lành mạnh tăng enzim chống tuổi già

    Gốc

    VIT- Theo kết quả điều tra mới đây của các nhà nghiên cứu Mỹ, lối sống lành mạnh sẽ giúp tăng enzim chống lại tuổi già.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/SKDS/LKCBS/52239/default.aspx