Lời nói thẳng về hệ thống điều khiển giao thông

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Đã có rất nhiều ý kiến đưa ra về nguyên nhân của vấn nạn kẹt xe hiện nay tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM. Tôi hiện đang công tác tại Ban Phát triển các dự án quản lý công cộng của Netgiscom thuộc Tập đoàn truyền thông GISCOM CORPORATION, muốn nói thêm về hiện trạng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong việc quản lý và điều hành giao thông của chúng ta.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Ykien/2007/11/3/214584.tno