Lời nói cuối cùng của một tử tù

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nguyễn Văn Hùng viết những dòng chữ cuối cùng về cho gia đình: “Vợ, xin tha lỗi cho anh, và các con xin tha lỗi cho ba… Cu Dũng và bé Út tha cho ba bỏ mấy con sớm ra đi khi mấy con còn quá nhỏ. Thôi, mấy con nghe lời ba học cho tốt, cu Dũng thương em bé Út nghe…”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=76108