Lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank tăng 2,5 lần so với cùng kỳ

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng LienVietPostBank đạt 865 tỷ đồng, tăng tấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2015.

Lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank tăng 2,5 lần so với cùng kỳ - Ảnh 1

Giao dịch tại LienVietPostBank. (Nguồn: LienVietPostBank)

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2016. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt 865 tỷ đồng, tương đương 94,5% kế hoạch lợi chuận cả năng, tăng tấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2015.

Lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng qua đạt gần 700 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 2015. Riêng trong quý 3, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 330 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Với mức lợi nhuận ấn tượng 9 tháng qua và triển vọng lợi nhuận quý 4 này, có thể năm nay, LienVietPostBank sẽ đảo chiều được xu hướng suy giảm lợi nhuận trong 4 năm liên tục, kể từ 2012 đến 2015.

Trong thời gian qua, LienVietPostBank đã cho vay khách hàng đạt 71.880 tỷ đồng, tăng 29,5% so với đầu năm 2016, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước tăng 6 lần lên 11.493 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh ngoại hối lãi 39,4 tỷ đồng…

Đây là những tác nhân chính lý giải mức tăng lợi nhuận trong quý 3/2016 và trong 3 quý qua của LienVietPostBank, dù mảng hoạt động dịch vụ, kinh doanh chứng khoán đầu tư tiếp tục lỗ còn chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đều tăng.

Đến ngày 30/10/2016, tổng tài sản của LienVietPostBank đạt 133.080 tỷ đồng, huy động vốn đạt 107,053 tỷ đồng, tăng 34%./.