Lợi nhuận tăng, KCN Tín Nghĩa chuẩn bị trả cổ tức 10%

Với tình hình kinh doanh khả quan, HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức tỷ lệ 10% cho cổ đông.

Lợi nhuận tăng, KCN Tín Nghĩa chuẩn bị trả cổ tức 10% - Ảnh 1

Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả kinh doanh quý III/2016 và chi trả cổ tức năm 2016.

Kết quả kinh doanh quý III, TIP đạt 39 tỷ đồng doanh thu và 14 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Lũy kế 9 tháng đầu năm, TIP đạt 143 tỷ đồng doanh thu, giảm 10% nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng đến 43% so với cùng kỳ năm trước. Với kế hoạch đặt ra trong đại hội dồng cổ đông đầu năm, TIP đã vượt 10% kế hoạch lợi nhuận.

Với tình hình kinh doanh khả quan, HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức tỷ lệ 10% cho cổ đông. Thời gian thực hiện dự kiến tháng 12/2016.

Như vậy, với 26 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến TIP sẽ chi ra khoảng 26 tỷ đồng để trả cổ tức. Hiện tại, TIP đang có lượng tiền và tương đương tiền đã tăng 10,4% so với cùng kỳ, đạt 95 tỷ đồng.

Năm 2017, HĐQT TIP đặt kế hoạch chi trả tối thiểu 15% cổ tức.