Lợi nhuận SCB vượt 250 tỷ đồng

    Báo VnEconomy
    2 đăng lạiGốc

    Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) vừa thông báo đạt lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm là hơn 254 tỷ đồng...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=861d76eb7b8be2&page=category