Lợi nhuận quý IV khối quỹ thay "diện mạo"

(ĐTCK) 9 công ty quản lý quỹ (QLQ) đã công bố kết quả kinh doanh quý IV/2013, trong đó nhiều công ty nhỏ bất ngờ tăng lợi nhuận so với năm ngoái.

CTCP QLQ Thăng Long, vốn điều lệ 30 tỷ đồng và đang lỗ lũy kế gần 1/3 vốn điều lệ, báo cáo lợi nhuận sau thuế gần 970 triệu đồng trong năm 2013. Kết quả này cao hơn hẳn con số lợi nhuận 100 triệu đồng của năm trước đó. Trong năm 2013, Công ty thu được khoảng 920 triệu đồng từ hoạt động quản lý tài sản, trong khi năm 2012, Công ty không có doanh thu từ hoạt động này, giúp bù đắp suy giảm về doanh thu tài chính. Lỗ lũy kế của QLQ Thăng Long cũng giảm nhẹ xuống còn 9,4 tỷ đồng.

CTCP QLQ VAM Việt Nam báo lãi 190 triệu đồng, trong khi năm 2012 lỗ gần 2,5 tỷ đồng. Lỗ lũy kế của Công ty do đó giảm nhẹ xuống còn 20,5 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ 46 tỷ đồng. Sự cải thiện kết quả kinh doanh này chủ yếu nhờ vào một khoản xóa nợ hơn 1 tỷ đồng từ phía công ty có liên quan.

CTCP QLQ Đầu tư chứng khoán An Bình trong quý IV/2013 bất ngờ báo lãi sau khi lỗ nặng gần 1 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, giúp cho cả năm lãi sau thuế 570 triệu đồng. Khoản lãi này nhờ chi phí tài chính âm gần 2 tỷ đồng. Lỗ lũy kế của Công ty do đó giảm nhẹ, tuy nhiên, QLQ An Bình vẫn đang lỗ lũy kế gần 8 tỷ đồng trên vốn điều lệ 30 tỷ đồng.

Hai công ty nhỏ khác cũng báo cáo lợi nhuận cao hơn năm ngoái là CTCP QLQ Hùng Việt và CTCP QLQ Thái Bình Dương, đều nhờ doanh thu từ hoạt động quản lý tài sản tăng vọt.

Bên cạnh khối các công ty nhỏ, một công ty lớn là CTCP QLQ Đầu tư chứng khoán Bản Việt thậm chí tăng hơn gấp đôi lợi nhuận lên 20,3 tỷ đồng, bất chấp việc doanh thu hoạt động quản lý tài sản suy giảm. Kết quả này nhờ vào doanh thu từ hoạt động tài chính - phần lớn là lãi đầu tư tài chính - tăng 137% lên 21,8 tỷ đồng. Ngược lại, có những công ty nhỏ tiếp tục lỗ chồng lỗ. CTCP QLQ Đầu tư An Phát tiếp tục lỗ thêm 1,3 tỷ đồng trong năm và không thu được đồng doanh thu nào từ hoạt động kinh doanh, nâng lỗ lũy kế lên 13,6 tỷ đồng trên vốn điều lệ 25 tỷ đồng.

Tương tự, CTCP QLQ Đầu tư chứng khoán Phương Đông tiếp tục lỗ 1,81 tỷ đồng trong năm qua và không thu được đồng doanh thu nào từ hoạt động quản lý tài sản, khiến lỗ lũy kế tăng lên 3,4 tỷ đồng.

Một công ty lớn là Công ty QLQ Đầu tư Việt Nam (VFM) cũng báo lợi nhuận lũy kế cả năm giảm 28% so với năm trước đó xuống 9,7 tỷ đồng. Việc suy giảm do doanh thu tài chính của công ty này giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, từ 19,3 tỷ đồng xuống còn 3,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động kinh doanh quản lý tài sản đã tăng 27% lên 56 tỷ đồng.

Báo cáo của UBCK cho biết, năm 2013 có 22 trên tổng số 41 công ty quản lý quỹ đang hoạt động có lãi. Trong đó, tổng lợi nhuận toàn ngành đạt gần 70 tỷ đồng. Con số này giảm 22% so với tổng lợi nhuận của toàn ngành năm 2012. Tuy nhiên, đây mới là con số ước tính, trước khi các công ty QLQ đưa ra báo cáo kiểm toán năm 2013.

Hải Linh