Lợi nhuận của Vietnam Airlines đạt 370 tỷ đồng

    Báo VTC News
    4 đăng lạiGốc

    Trong năm 2007, Vietnam Airlines đã thực hiện hơn 62.900 chuyến bay an toàn, đạt doanh thu hơn 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 370 tỷ đồng.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/231038/Default.aspx