Lợi nhuận của Savico tăng 73% so với cùng kỳ

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ Sài Gòn (Savico) tổ chức hôm qua 1.4 cho biết năm 2015 doanh thu hợp nhất đạt 9.898 tỉ đồng, vượt 16% kế hoạch, tăng 25% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 205 tỉ đồng, vượt 58% so với kết hoạch và tăng 73% so với cùng kỳ.

Trong đó, ngành ô tô trong toàn hệ thống Savico tiêu thụ 18.990 xe, chiếm 8,5% thị phần trong VAMA với doanh thu dịch vụ, phụ tùng, phụ kiện toàn hệ thống đạt 889 tỉ đồng, doanh thu bán hàng hợp nhất đạt 9.362 tỉ đồng.

Lĩnh vực bất động sản đạt 230 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế và phí phân bổ đạt 84 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Nhìn chung, năm 2015 công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do đại hội cổ đông giao.

Mai Ka