Lợi nhuận của Phân bón Bình Điền tăng trên 24% trong 6 tháng

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công ty CP Phân bón Bình Điền ước đạt 253 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trên 24% so với cùng kỳ năm 2016.

Lợi nhuận của Phân bón Bình Điền tăng trên 24% trong 6 tháng - Ảnh 1

Phân bón đóng gói chờ đưa đi tiêu thụ tại nhà máy của Bình Điền. Ảnh: ST

Hội đồng quản trị Công ty CP Phân bón Bình Điền vừa thông qua báo cáo kết quả ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, riêng trong quý II/2017, Bình Điền ước sản xuất được trên 212.800 tấn phân bón, tiêu thụ gần 221.320 tấn, thu về 2.080 tỷ đồng doanh thu và 173 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, sản lượng sản xuất của công ty ước đạt trên 354.000 tấn, sản lượng tiêu thụ ước đạt trên 349.000 tấn, tăng lần lượt 14% và 10% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu trong kỳ đạt 3.269 tỷ đồng, tăng 6% so với 6 tháng đầu năm 2016.

Trong quý III/2017, Phân bón Bình Điền đặt kế hoạch sản xuất 178.814 tấn phân bón, tiêu thụ 168.478 tấn, thu về 1.528 tỷ đồng doanh thu và 86 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 hồi đầu năm, công ty cũng đặt kế hoạch doanh thu năm 2017 là 6.850 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 420 tỷ đồng. Như vậy, qua nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành 48% kế hoạch doanh thu và 60% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Nguyễn Hiền