Lợi nhuận của Nikon tăng mạnh

Lợi nhuận của Nikkon trong 6 tháng đầu tài khóa 2007 (kết thúc cuối tháng 3/2008) tăng 48,5% so với cùng kỳ tài khóa 2006...