Lời nào của đàn ông là không đáng tin tưởng nhất?

Giữ hộ tiền mừng tuổi, cai thuốc lá, không quan trọng vấn đề nhan sắc... bạn đã gặp phải câu nói nào rồi?

Lời nào của đàn ông là không đáng tin tưởng nhất? - Ảnh 1

Lời nào của đàn ông là không đáng tin tưởng nhất? - Ảnh 2

Lời nào của đàn ông là không đáng tin tưởng nhất? - Ảnh 3

Lời nào của đàn ông là không đáng tin tưởng nhất? - Ảnh 4

Lời nào của đàn ông là không đáng tin tưởng nhất? - Ảnh 5

Lời nào của đàn ông là không đáng tin tưởng nhất? - Ảnh 6

Lời nào của đàn ông là không đáng tin tưởng nhất? - Ảnh 7

Lời nào của đàn ông là không đáng tin tưởng nhất? - Ảnh 8

Nguồn: Beat