Lợi ích tập thể… thua lợi ích cá nhân?

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNM) - Chủ trương cải tạo, nâng cao điều kiện sống cho các hộ gia đình tại các chung cư ở 34A Trần Phú (quận Ba Đình) đã được đưa ra từ năm 1999. Nay, thủ tục pháp lý, cấp giấy phép xây dựng đã đầy đủ nhưng việc thi công đang tiến hành lại bị ngừng trệ do một, hai hộ gia đình cản trở...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/179545