LỢI ÍCH KHI DÙNG BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ

Từ ngày 1/3/2019, các cơ sở khám, chữa bệnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử là yêu cầu được quy định trong Thông tư 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế. Tuy nhiên một số bệnh viện lớn ở Đà Nẵng đã hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử và mang lại những hiệu quả tích cực.