Lợi ích kép của đường tuần tra biên giới

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Đường tuần tra biên giới từ mốc D8-D10-E2 tỉnh Sơn La do Ban Quản lý dự án DA 47 (Bộ Tổng Tham mưu) triển khai nằm trên địa bàn hai xã Mường Hung và Chiềng Khương, huyện Sông Mã...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.30935.qdnd