Lời hứa

    1 đăng lạiGốc

    Thú thực chúng tôi thường hứa với bố mẹ nhiều điều. Và thường với đó là lời bảo đảm: “Mẹ cứ yên tâm, chúng con đã nói là làm”. Bây giờ nghĩ lại, thấy mình làm đúng lời hứa cũng không phải là ít lần, nhưng mà không thực hiện được thì nhiều hơn.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/203038.asp