Lợi dụng lụt lấn đê

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Chiều 7-11, NXD liên lạc với một cán bộ phường Mộ Lao (TP Hà Đông) để hỏi về tình hình phòng chống úng ngập tại địa phương. Với giọng mệt mỏi, vị cán bộ phường trả lời:

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/12/187088