Lối cũ đi hoài

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Mỗi lần đi chợ Nguyễn Thị Thanh Lan sắm rất nhiều đồ đạc, vật dụng. Như vào ngày 2-8, Lan đến chợ Cồn sắm 22 chiếc áo, quần. Chỉ có điều cả đống hàng sắm về như thế mà Lan... chẳng tốn xu nào!

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/giam_stress/chuyen_khong_the_ngo/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8912728412/20080905.539