Lời chúc muộn

    Gốc

    (BNS) Nghìn sau vẫn của bây giờ Lời chúc muộn cho ngày ta có thật Nắng hư ảo phố thu đáy mắt Giọt long lanh ôm giấc dại khờ

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/2007/10/mlnews.2007-10-12.9557969797